Akcie

MÁJ 2023

12.05.2023(piatok)- 10.výročie založenia

 -Slávnostná akadémia pri príležitosti založenia HZS za účasti členov, sympatizantov a pozvaných hostí
-Začiatok o 9.00 hod. v kaštieli v Humennom

17.05.2023(streda)- Údolie smrti

-Autobusový zájazd do Údolia smrti po trase Tokajik-Svidník-Vyšná a Nižná Písaná a Kružľová
-Odchod bus: 8.30 hod. z parkoviska pri Leny

27.05.2023(sobota)- Zberateľská burza

-Zberateľská burza sa uskutoční v Centre voľného času v Humennom. Na burzu prídu predajcovia humizmatického, filatelistického a iných zberateľských odborov zo Slovenska.
-Začiatok o 8.00 hod. 

JÚN 2023

09.-10.06.2023(piatok-sobota)- Hronský Beňadikt- Kláštor

-HZS organizuje návštevu Kláštora v Hronskom Beňadiktu, kde je uložená „Božia kvapka krvi“

JÚL 2023

12.07.2023(streda)- Spišský hrad, Kapitula a mesto Levoča

-Autobusový zájazd Spišský hrad, Spišskú kapitulu a mesta Levoča
-Odchod 7.30 hod. z parkoviska pri Leny

18.07.2023(utorok)- Kežmarok

-Autobusový zájazd do kráľovského mesta Kežmarok
-Odchod 7.30 hod. z parkoviska pri Leny

27.07.2023(štvrtok)- Spoznávajme naše okolie

-Kultúrne a historické pamiatky v okrese Snina, Humenné

AUGUST 2023

01.08.2023(utorok)- Krynica-Poľsko

-Autobusový zájazd do kúpeľného mesta Krynica
-Odchod o 7.30 hod. z parkoviska pri Leny

10.08.2023(štvrtok)- Bardejov

-Autobusový zájazd do kráľovského mesta Bardejov, spojený s návštevou historických pamiatok (Židovské múzeum, Múzeum ikon a pod.)

29.08.2023(sobota)- Osadné

-Autobusový zájazd, Folklórne slávnosti, Zemiakové slávnosti

29.08.2023(utorok)- Športové hry zberateľov

-Gaštanka

PRIPRAVUJEME 

1)Odborný seminár „Historické pamiatky na Zemplíne“ (november 2023)
2)Zberateľská burza v Humennskom kaštieli 

USKUTOČNENÉ V ROKU 2023

1)Tatry – Hrebienok  = Ľadový dóm- 31.01.2023

2. Valné zhromaždenie HZS- 08.02.2023

3) Košice – návšteva synagógy + Botanická záhrada- 14.03.2023

4) Prešov návšteva divadla – predstavenie JESUS  CHRIST- 19.03.2023
 
5) Humenné – Slávnostná akadémia k 10. výroč. založenia- 12.05.2023
 
6)Zájazd do Údolia smrti- 17.05.2023
 
7)Humenné – Zberateľská burza- 27.05.2023
U P O Z O R N E N I E:   
  • Humenská zberateľská spoločnosť okrem týchto akcií môže zaradiť aj iné akcie podľa rozhodnutia Predstavenstva HZS.
  • Prihlášky na zájazd a finančné zálohy za zájazd sa podávajú najneskôr 7 dni pred plánovaným dátumom akcie.
  • Pri každej zamýšľanej akcii je potrebné sa vopred informovať u organizátora akcie.

Informácie o jednotlivých akciách podáva:

Jaroslav Zelinka0918 537 652, zelinkajaroslav@gmail.com