Stretnutie s guvernérom NBS

Predseda Humenskej zberateľskej spoločnosti o.z. v Humennom sa 20. februára 2017 stretol s guvernérom Národnej banky Slovenska, Doc. Ing. Jozefom Makúchom, PhD.

Stretnutie trvalo 45 minút počas ktorého predseda Jaroslav Zelinka oboznámil guvernéra s činnosťou HZS od založenia zberateľskej spoločnosti v Humennom a cieľoch do budúcna.

Predseda HZS p. Jaroslav Zelinka pozval guvernéra NBS p. Makúcha na návštevu do Humenného a zároveň mu navrhol čestné členstvo v HZS. Ponuka na návštevu Humenného bola srdečne prijatá a dátum návštevy sa vzájomne osobne dohodne. Taktiež bola srdečne prijatá ponuka na čestné členstvo v HZS.

Guvernér NBS sa vyslovil, že NBS je ochotná spolupracovať s HZS na projektoch chystaných v tomto roku ale aj v budúcnosti.

Ako prejav úcty k HZS na rozširovaní a popularizácii zberateľstva a spoznávania národných kultúrnych pamiatok, daroval guvernér dve sady mincí, ktoré vydala NBS len pre svoje interné potreby, čo je veľkým ocenením práce predsedu HZS.