Stretnutie s výkonným riaditeľom firmy HOUR

Dňa 20.3.2017 predseda Humenskej zberateľskej spoločnosti Jaroslav Zelinka navštívil firmu HOUR na pozvanie jej výkonného riaditeľa Ing. Branislava Horehája.

Firma HOUR sa zaoberá vytváraním softvérových riešení na vykonávanie výplat v rôznych závodoch a firmách. Okrem toho nosného programu je známe, že sa zaoberá so zveľaďovaním duševného bohatstva a to skupovaním a reštaurovaním ikon z východných krajín. Zároveň tieto ikony poskytuje aj na výstavy v rôznych múzeách na Slovensku. Jednu časť ikon firma HOUR vystavovala začiatkom roka aj v Humennom kaštieli kde mala veľkú odozvu medzi laikmi ale aj odbornou verejnosťou.

Predseda HZS, p. Zelinka s výkonným riaditeľom p. Ing. Horehájom predebatovali možnosti spolupráce pri organizovaní spoločných zájazdoch po drevených kostolíkoch na Východnom Slovensku. Predseda HZS p. Zelinka hovoril o svojich skúsenostiach, ktoré má z organizovania takýchto zájazdov z predchádzajúcich rokov, ktoré organizovala HZS. Ďalej predstavil svoje svoje predstavy ako by sa organizovali takéto zájazdy v budúcnosti a tiež hovoril aj o technických súvislostiach organizácie takých zájazdov.

Po spoločných rokovaniach výkonný riaditeľ firmy HOUR p. Ing. Horeháj pozval p. Zelinku do ich galéria ikon, ktorú majú zriadenú priamo v priestoroch firmy. Na znak dobrej vôle a ďalšej spolupráce firmy HOUR a HZS p. Horeháj daroval predsedovi HZS p. Zelinkovi tri kópie ikon, a to: 1. Svätý Ján Krstiteľ ako Anjel púšte, 2. Prepodobný Serafin Sarovský Divotvor, 3. Mandylion.